ECO LABEL Belgelendirme

ECO LABEL belgelendirme programı, bir yandan tüketicileri tüketim modellerinin çevresel etkileri hakkında bilgilendirmeyi, bir yandan da üretici firmaları ürün ve hizmetlerinin çevresel sürdürülebilirliğini iyileştirmeye teşvik etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır.

ECO LABEL Belgelendirme

Genel olarak sürdürebilirlik kavramı, bir toplumun, bir ekosistemi veya sürekliliği olan herhangi bir sistemi, bozulmadan, tüketmeden ve kaynaklara aşırı yüklenmeden sürdürebilmesi yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Genel kabul gören bir tanıma göre ise sürdürülebilir olmak, bugünün gereksinimlerini, gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılama yetisinden ödün vermeden karşılamak demektir.

Eko etiketleme çalışmalarının da sürdürülebilir olması bu açıdan önemli olmaktadır. Çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik potansiyelin değerlendirilmesi, çevreyi koruma ve kullanım dengesine dikkat edilmesi, doğal kaynakların kirletilmeden korunması, atık suların arıtılarak yeniden kullanıma sunulması, enerji ve su kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynakları payının arttırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi ECO LABEL programının da öncelikli konuları arasındadır.

Bugün dünyanın her yerinde çeşitli eko etiket programları geliştirilirken, esas olarak şu çevre koşulları dikkate alınmaktadır: enerji kullanımı, iklim özellikleri, su tüketimi, hammadde kaynaklarının kullanımı, kimyasal madde ve bileşiklerin kullanımı, tehlikeli atık su deşarjı, paketleme özellikleri ve atık olma durumu. ECO LABEL belgelendirme ve etiketlendirme programı da bu esastan hareket etmektedir. Bu programın birinci önceliği, insanların satın alma kararlarını verirken doğru bilgilenmelerini ve yönlenmelerini sağlamak olurken, ikinci önceliği de çevrenin korunması ve gözetilmesi olmaktadır.

ECO LABEL etiketini, diğer benzer etiketlerden ayıran şey, resmi, bağımsız ve üçüncü taraf sertifikasyon programı olmasıdır.

Bir ürün üzerinde yer alan ECO LABEL etiketi, bu ürünün, bilimsel çalışmalara dayanan bir standarda göre onaylandığı anlamına gelmektedir.


Bebek Bezleri için ECO LABEL

Dünya üzerinde günde milyonlarca bebek bezi kullanılıyor ve sonra atılıyor. Üretimlerinde sadece büyük miktarda hammadde kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda çok fazla atık üretiyo...

Çamaşır Deterjanları için ECO LABEL

Neredeyse her gün bulaşık makinesini bulaşıkları temizlemek için veya evlerimizdeki çamaşırları temizlemek için çamaşır makinesini kullanıyoruz. Dolayısıyl...

Bulaşık Makinesi Deterjanları için ECO LABEL

Neredeyse her gün bulaşık yıkamak için bulaşık makinesini, evlerimizdeki çamaşırları temizlemek için çamaşır makinesini kullanıyoruz. Dolayısıyla, bulaşık ...

Kağıt Filtreler için ECO LABEL

ECO LABEL sertifikalı filtre kağıtlarının üretiminde ne ağartma işlemleri ne de bir dizi diğer kritik yardımcı maddeler kullanılmaktadır. Üretim süreci, ka...

Geri Dönüştürülmüş Plastikler için ECO LABEL

Plastik, her endüstride ve günlük yaşamda belkide en çok kullanılan materyallerin başında gelmektedir. Dünyada günlük olarak milyonlarca ton plastik atık üretilir. Plastik en değerli kaynak...

Kağıt Havlular için ECO LABEL

Hijyen kağıdı olarak veya vücut bakımı için ellerinizi kurutmak için - banyoda ve tuvalette kullanılan kağıt ürünler için büyük bir talep vardır.  Yeni lifler yerine atık...

Tekstil Temizliği için ECO LABEL

ECO LABEL programındaki bu sertifika, tekstil ve deri dış giyim ile ev tekstillerinin profesyonel temizliğini sunan hizmet sağlayıcılara verilir. Bir takım elbise veya elbiseyi temizlettiğinizde, k...

Enerji Tasarruflu Ampuller için ECO LABEL

Kompakt flüoresan lambalar - halk arasında "enerji tasarruflu ampuller" olarak da adlandırılır - ve LED lambalar, aynı ışığı üretmek için akkor lambalardan...

Ahşap Mobilyalar için ECO LABEL

Mobilya gibi ahşap veya ahşap esaslı malzemelerden yapılan ürünler, üretimleri, kullanımları ve bertarafı sırasında çevresel etkilere neden olabilir. ECO LABEL, bir ürünün tüm ya...

Oyuncaklar için ECO LABEL

Tüketiciler çocukların kullandığı ürünler olmasından dolayı oyuncaklardan yüksek taleplerde bulunurlar, onların tehlikeli maddelerden arındırılmış olmasını isterler. Bu ned...

Bahçe Ürünleri için ECO LABEL

Korumaya değer alanlarda ve özel bahçelerde, birçok insan bahçe aletlerinin ürettiği gürültünün önemli gürültü kirliliği olduğunu düşünür. Düşük gürültülü ve düşük kirliliğe sahip bahçe aletl...

Otobüsler için ECO LABEL

Amaç, özellikle büyükşehir, şehir içi ve özel koruma alanlarında otobüslerin neden olduğu kirletici emisyonları ve gürültü rahatsızlıklarını azaltmaktır. ...

Ayakkabılar için ECO LABEL

Ayakkabı ve tabanlıklar için ECO LABEL kriterleri, tüm üretim sürecini hesaba katar ve çevre ve sağlıkla ilgili tüm süreçleri kapsar. ECO LABEL özünde bir çevre etiketidir, ancak tüketiciler üretim...

Geri Dönüştürülmüş Karton için ECO LABEL

Ekolojik sistemler üzerindeki etkileri karşılaştırıldığında, geri kazanılan kağıttan üretilen bu karton ürünler, kaynak kullanımı, atık su yükü ve su ve enerji tüketimi açı...

Geri Dönüştürülmüş Kağıt için ECO LABEL

Taze liflerden yapılan kağıt üretim sürecinin aksine, geri kazanılan kağıttan kağıt üretmek yalnızca kaynakları korumakla kalmaz, aynı zamanda daha az atık su üretir ve dah...

Basılı Materyaller için ECO LABEL

Gazeteler, dergiler, kitaplar, kataloglar, prospektüsler, reklam ekleri, broşürler, el ilanları, takvimler, kullanım talimatları, posterler ve reklam panoları gibi basılı materyaller geniş çapta ya...

Baskı Kağıtları için ECO LABEL

Taze liflerden yapılan kağıt üretim sürecinin aksine, geri kazanılan kağıttan kağıt üretmek yalnızca kaynakları korumakla kalmaz, aynı zamanda daha az atık su üretir ve dah...

Tekstil için ECO LABEL

Kağıt üzerinde birçok tekstil standardı vardır, ancak çoğu üründe bunlar eksik uygulanmaktadır. Her ekolojik etiket, tüm üretim zinciri için çevre dostu standartları garanti etmez. Birçok tük...

Elektronik Eşyalar için ECO LABEL

Çevreci elektronik eşyalar ve makineler aşamalı olarak enerji kullanımını en aza indirecek ve çevre üzerinde daha az etkiye sahip olacak şekilde tasarlanırlar. Bu sadece elektrik...

İnşaat ve Yapı Ürünleri için ECO LABEL

İnşaat ve yapı tasarımında, yapımında veya işletiminde olumsuz etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak, iklimimiz ve doğal çevremiz üzerinde olumlu etkiler yaratabilmek çevreci materyaller k...