Ahşap Mobilyalar için ECO LABEL

Mobilya gibi ahşap veya ahşap esaslı malzemelerden yapılan ürünler, üretimleri, kullanımları ve bertarafı sırasında çevresel etkilere neden olabilir. ECO LABEL, bir ürünün tüm yaşam döngüsünü dikkate alır ve her şeyden önce, sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan ve düşük emisyonlu ahşap esaslı malzemelerden elde edilen ahşap kullanımını teşvik eder.

Ahşap Mobilyalar için ECO LABEL

Bazı döşemeli mobilyalar, geniş yüzeyleri ve uzun hizmet ömürleri nedeniyle iç mekanlarda önemli kirletici kaynakları olabilir. Çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek kirleticiler genellikle yapıştırıcılardan, döşemelik malzemelerden, örtü kumaşlarından veya deriden gelir. 

Düşük emisyonlu döşeme için ECO LABEL, üretiminden tüm hizmet ömrü boyunca geri dönüşüme ve bertaraf edilmesine kadar, mobilya parçasının çevre ve sağlık üzerinde ECO LABEL etiketi olmayan benzer ürünlere göre daha az etkiye neden olduğunu göstermektedir.