Basılı Materyaller için ECO LABEL

Gazeteler, dergiler, kitaplar, kataloglar, prospektüsler, reklam ekleri, broşürler, el ilanları, takvimler, kullanım talimatları, posterler ve reklam panoları gibi basılı materyaller geniş çapta yayılmaktadır. Üretimleri için kağıt ve mürekkep gibi enerji ve kaynaklar gereklidir. Baskı işlemi ve makinelerin temizlenmesi, ozon ve "yaz dumanı" üretimine katkıda bulunan uçucu organik çözücülerin emisyonuna yol açabilir. 

Basılı Materyaller için ECO LABEL

Ekolojik sistemler üzerindeki etkileri karşılaştırıldığında, geri kazanılan kağıttan yapılan kağıt ürünleri, kaynak kullanımı, atık su yükü ve su ve enerji tüketimi açısından, ağırlıklı olarak işlenmemiş liflerden yapılan kağıt ürünlerine göre önemli ölçüde daha iyi performans gösteriyor. Özellikle ormanlar gibi ekosistemler ve basılı malzeme üretimi sırasında atıkların azaltılması,  yüksek oranda geri kazanılmış kağıt kullanımı kaynakların korunmasına katkı sağlar.

Ek olarak, basılı malzeme uygun mürekkepler, vernikler ve yapıştırıcılar kullanılarak kağıt liflerinin geri dönüştürülmesine izin vermelidir. Baskı işlemi sırasında prosedürleri optimize etmek, enerji kullanımını, atık kağıdı ve hava ve su emisyonlarını da azaltabilir. 

ECO LABEL sertifikalı basılı malzemeler, bu nedenle piyasada bulunan standart basılı malzemeye çevre dostu bir alternatiftir. Baskı işlemi sırasında prosedürleri optimize etmek, enerji kullanımını, atık kağıdı ve hava ve su emisyonlarını da azaltabilir. ECO LABEL sahibi basılı malzeme, bu nedenle piyasada bulunan standart basılı malzemeye çevre dostu bir alternatiftir. Baskı işlemi sırasında prosedürleri optimize etmek, enerji kullanımını, atık kağıdı ve hava ve su emisyonlarını da azaltabilir.