Baskı Kağıtları için ECO LABEL

Taze liflerden yapılan kağıt üretim sürecinin aksine, geri kazanılan kağıttan kağıt üretmek yalnızca kaynakları korumakla kalmaz, aynı zamanda daha az atık su üretir ve daha az su ve enerji kullanır. 

Baskı Kağıtları için ECO LABEL

ECO LABEL sertifikalı ve belirli bir oranda taze elyaf içeren basılı malzemenin, yalnızca sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan ve yüksek ekolojik standartlara sahip ormancılık şirketlerinden elde edilen taze elyafları içereceği garanti edilir. Tropikal veya kuzey ormanları gibi özellikle korunmaya değer olan ormanlardan kereste kullanımına izin verilmez.

Öncelikle burada listelenen geri kazanılmış kağıttan yapılan baskı ve yayın kağıtlarını üretmek için kullanılan liflerin en az % 80'i geri dönüştürülmelidir. Hızlı baskı işlemleri için kullanılan kağıtlar için bazen taze liflerin eklenmesi gereklidir, çünkü yüksek hızlı baskı makineleri yırtılmaya karşı çok yüksek dirençli ince kağıt gerektirir. Bu nedenle, gazetelerde kullanılan kağıt gibi kısa ömürlü ürünler için yaşlanmaya karşı direnç testi yapılmasına gerek yoktur.

ECO LABEL programı kapsamında % 100 geri kazanılmış kağıttan yapılan baskı ve yayın kağıtları, broşür, kitap gibi dayanıklı ve kaliteli basılı malzemeler için mevcuttur. Burada listelenen kağıtlar ayrıca yaşlanmaya karşı dirençleri açısından test edilmiştir ve ayrıca daha ağır kağıtlar içerir.