Bulaşık Makinesi Deterjanları için ECO LABEL

Neredeyse her gün bulaşık yıkamak için bulaşık makinesini, evlerimizdeki çamaşırları temizlemek için çamaşır makinesini kullanıyoruz. Dolayısıyla, bulaşık makinesi deterjanları veya çamaşır deterjanları günümüzde günlük ürünlerdir ve her yıl yaklaşık yüzbinlerce ton bulaşık makinesi deterjanı ve milyonlarca ton çamaşır deterjanı satılmaktadır.

Bulaşık Makinesi Deterjanları için ECO LABEL

Bununla birlikte, bu deterjanların bileşenleri, yıkama veya durulama suyuyla birlikte atık suya ulaşır ve bu nedenle, atık su arıtma tesisi bileşenleri tamamen tutamaz veya bozamazsa su kütleleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. 

Ayrıca, yıkama maddeleri ve deterjanlar, ECO LABEL sahibi ürünlerde hiç kullanılmayan veya gerekliyse mutlak minimuma indirilmesi gereken belirli koruyucular veya alerjenik kokular gibi sağlığı tehdit eden maddeler içerebilir. 

Deterjanların temel bileşenlerinden biri yüzey aktif maddelerdir. Bu maddeler petrokimya ve / veya yenilenebilir hammaddeler bazında üretilebilir. Burada, sürdürülebilir şekilde üretilmiş hammaddelerin kullanılması, sürdürülebilir kalkınmaya verimli bir şekilde katkıda bulunur. 

ECO LABEL sertifikalı deterjanlar, üretimlerinde - mümkün olan en geniş ölçüde - sürdürülebilir koşullar altında üretilen veya sürdürülebilir üretimi teşvik eden yenilenebilir hammaddeleri tercihli olarak kullanarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacaktır.

Çevreye ve Sağlığa Faydaları

  • Çevreye ve sağlığa zararlı maddelerden yaygın olarak kaçınması sağlanır
  • Yenilenebilir hammaddelerin sürdürülebilir yetiştirilmesini teşvik eder
  • Ambalaj israfını azaltır