Otobüsler için ECO LABEL

Amaç, özellikle büyükşehir, şehir içi ve özel koruma alanlarında otobüslerin neden olduğu kirletici emisyonları ve gürültü rahatsızlıklarını azaltmaktır.

Otobüsler için ECO LABEL

Düşük gürültülü otobüsler kullanan belediyeler, sağlığın korunmasına önemli bir katkı sağlıyor. Bu nedenle hareket eden bir aracın gürültüsünün yasal gürültü sınırlarına uygun olması gerekir. Bu sınırlar 2020'den itibaren daha da düşürülecek.

Hava kirleticilerinin azaltılması için sıkı egzoz ve partikül emisyon limitlerine uyulmalıdır Gereksinimler, egzoz emisyonunun azaltılmasına yönelik yasal standartlara karşılık gelir ve yüksek verimli egzoz son işlem sistemlerinin kullanılmasını gerektirir.

Hibrit tahrikli elektrikli otobüsler ve otobüsler, şarj edilebilir çekiş aküsünün ECO LABEL ile sertifikalandırılması için kalite ve güvenlik gereksinimlerini karşılamalıdır. Otobüslerde kullanılan akü ve akümülatörlerin değiştirilebilirliği ve uzun süreli kullanılabilirliği garanti altına alınmalıdır.

Otobüslerin iklimlendirilmesi için halojensiz soğutucu akışkanların 2020'den itibaren kullanılması beklenmektedir.

ECO LABEL sertifikalı otobüslerin gürültüsü azaltılmış, uzun ömürlü pil yada yedek pillerin mevcudiyeti ve düşük emisyonlu araç yüzey kaplaması gibi çevreye duyarlı özellikleri bulunur.