Oyuncaklar için ECO LABEL

Tüketiciler çocukların kullandığı ürünler olmasından dolayı oyuncaklardan yüksek taleplerde bulunurlar, onların tehlikeli maddelerden arındırılmış olmasını isterler. Bu nedenle kriterler, zararlı maddelerden kaçınılması ve en aza indirilmesi ile uygunluğun periyodik testlerle doğrulanmasına güçlü bir şekilde odaklanmaktadır. 

Oyuncaklar için ECO LABEL

ECO LABEL Avrupa Oyuncakların Güvenliği Direktifinin gerekliliklerinin ötesine geçer ve çevre için risk oluşturan diğer maddeleri yasaklar. ECO LABEL için mevcut temel kriterler, hammadde üretiminde ve nihai üretim tesislerinde temel sosyal standartlara uyulmasını gerektirir. 

Dahası, oyuncak üreticilerinin tedarikçileriyle ilgili daha fazla şeffaflığı, gelecekte değer zincirinin diğer seviyelerinde de temel çalışma standartlarına uyumu garanti edecektir.

ECO LABEL tekstil, ahşap, plastik, deri, kağıt, doğal kauçuk ve metalden yapılmış oyuncaklara verilebilir.

ECO LABEL sertifikalı oyuncaklar özellikle kirleticiler için test edilir, çeşitli güvenlik testlerine sokulur, hammadde ve geri dönüşüm konularında özellikle değerlendirmeye tabi tutulurlar.