Merak Edilenler

Ekolojik Denge Ne Anlama Gelir?

Ekolojik denge, insan, bitki ve hayvanlar gibi canlı organizmalar ile çevreleri arasındaki dengeyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Ekosistemde gerçekleşen fotosentez, tüm organizmaların bi...

Ekolojik Etiketleme Nedir?

Ekolojik etiketleme, tüm dünyada uygulanan gönüllü bir çevresel performans belgelendirme ve etiketleme yöntemidir. Çevre dostu etiket, eko etiket veya ekolojik etiket, belirli bir kategorid...

Çevresel Etiketlemenin Tarihçesi ve Değeri

Çevre etiketleri, çeyrek asırdan fazla bir süredir piyasadadır, ancak bunların değeri, sağlanan bilgilerin güvenilir, objektif, kolayca tanımlanabilir ve tüketiciler tarafından anlaşılabilir olduğu...

Ekolojik Sertifika Nedir?

Ekolojik sertifika, bir şirketin veya markanın, sertifikasyon hizmeti tarafından belirlenen önceden tanımlanmış süreçlere veya hedeflere gönüllü olarak uyum sağlamayı seçtiği bir çevre düzenl...

Eko Etiketli Ürün Nedir?

Eko-Etiket, dünya çapında gönüllü bir çevresel performans belgelendirme ve etiketleme yöntemidir. Bir eko etiketi, belirli bir ürün veya hizmet kategorisinde çevre dostu olduğu kanıtlanmış ür...

Eko Etiketlemenin Faydası Nedir?

Eko-etiketleme, müşterileri seçilen ürünlerin insan sağlığı ve çevresel etkileri ve yapabilecekleri seçimler hakkında bilgilendirmenin etkili bir yoludur. İnsanlara, insana ve çevreye zararlı ürünl...

Neden Eko Etikete İhtiyaç Var?

Bir üreticinin veya satıcının en iyi niyetine rağmen, bir ürünün daha çevreci olduğuna dair tüm iddialar anlamlı veya doğru olmayabilir. Bir ürünü daha çevreci yapan kriterler karmaşık ve bağımsızc...

Yeşil Bina Nedir?

Yeşil bina, tasarımında, yapımında veya işletiminde olumsuz etkileri azaltan veya ortadan kaldıran ve iklimimiz ve doğal çevremiz üzerinde olumlu etkiler yaratabilen bir binadır. Yeşil binalar, değ...

Çevreci Teknoloji Nedir?

Yeşil elektronik, çevreci teknoloji vb. fikri, kısmen bilgisayar, cep telefonu, televizyon ve düzinelerce diğer elektrikli cihazların üretiminde kullanılan malzemelere atıfta bulunuyor. Örneğin, tü...