Çevresel Etiketlemenin Tarihçesi ve Değeri

Çevre etiketleri, çeyrek asırdan fazla bir süredir piyasadadır, ancak bunların değeri, sağlanan bilgilerin güvenilir, objektif, kolayca tanımlanabilir ve tüketiciler tarafından anlaşılabilir olduğu güvencesine dayanmaktadır.

Çevresel Etiketlemenin Tarihçesi ve Değeri

Tüketici ürünleriyle ilgili çevresel bilgi talebi 1970'lerin sonlarından bu yana artmaktadır. Çevresel ürün bilgilerini değerlendirmek ve iletmek için artık birçok farklı yaklaşım ve sistem var.

1992 yılında, çevresel etiketleme kavramı, "tüketicilerin bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış çevresel etiketlemenin ve diğer çevreyle ilgili ürün bilgi programlarının genişletilmesini teşvik etmek" için Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'na (UNCED) katılan hükümetler tarafından onaylandı.

1993 yılında ISO, uluslararası çevre etiketleme standartlarını geliştirmek için bir teknik komite kurdu. Bu standartların tutarlılık ve doğruluk gereksinimlerini kapsaması ve pazarda adil rekabet yaratması amaçlanmıştır. ISO 14020 serisi, uluslararası çevre etiketleme standartları ailesinin bir parçasıdır.

Çevresel etiketleme uluslararası standartlara dayanmaktadır ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) sekreterliği tarafından çevre politikasının etkili bir aracı olarak kabul edilmektedir.

Standartlar, endüstri ve reklamcılıkta sorumlu iddiaların sağlanması için rehberlik sağlamada önemli bir rol oynar.

Çevresel iddialara yönelik standartlar, eşit bir oyun alanı ve uygulama tutarlılığı sağlayarak tüketicilere, endüstriye ve reklamcılara fayda sağlar. Ayrıca, çevresel uygulamalar ve bilimsel bilgiler geliştikçe güncellenen bir standart programının sürdürülmesi yoluyla sürekli iyileştirme sağlarlar.