Eko Etiketlemenin Faydası Nedir?

Eko-etiketleme, müşterileri seçilen ürünlerin insan sağlığı ve çevresel etkileri ve yapabilecekleri seçimler hakkında bilgilendirmenin etkili bir yoludur. İnsanlara, insana ve çevreye zararlı ürünler arasında ayrım yapma gücü verir.

Eko Etiketlemenin Faydası Nedir?

Eko-etiketleme genellikle düzenleyici kontrollerden daha ucuzdur. Müşterileri ve üreticileri sağlıklı ve çevreyi destekleyici kararlar almaları için güçlendirerek, düzenleme ihtiyacı asgaride tutulur. Bu hem hükümet hem de endüstri için faydalıdır.

Müşteriler sağlıklı ve çevre dostu eko etiketli ürünleri seçtiklerinde, pazardaki arz ve talep üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptirler. Bu, pazarı daha fazla çevre bilincine doğru yönlendiren bir sinyaldir.

Eko-etiketli ürünler için dinamik bir pazar, sürekli çevresel ve sosyal iyileştirme için kurumsal bir taahhüdü teşvik eder.

Çevre sertifikasyon programı, bir ürünün eko-etiket standardını / kriterlerini karşıladığını gösteren bir onay mührüdür. Müşterilere, çevre ve sağlık açısından ürünün arzu edildiğine dair görünür kanıtlar sağlar.

Çevresel iddialar daha kolay izlenebilir. Rakipler ve müşteriler, bir iddianın geçerliliğini değerlendirmek için daha iyi bir konumdadır.