Ekolojik Denge Ne Anlama Gelir?

Ekolojik denge, insan, bitki ve hayvanlar gibi canlı organizmalar ile çevreleri arasındaki dengeyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Ekosistemde gerçekleşen fotosentez, tüm organizmaların bir arada yaşamasını stabilize eden iyi bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunur. 

Ekolojik Denge Ne Anlama Gelir?

Uyumlu ilişkiler, sağlıklı ve arzu edilen ekolojik dengeyi yansıtır. İnsan, diğer canlı organizmalara kıyasla en yüksek düşünme kapasitesine sahip oldukları için ekolojik dengenin korunmasında kilit rol oynar. Tüm canlı organizmalar için yeterli gıda mevcudiyeti ve bunların stabilitesi, ekolojik dengenin varlığını yansıtır. Dolayısıyla bu denge, çevrenin hayatta kalmasını, varlığını ve istikrarını sağladığından çok önemlidir.

Ekolojik denge sayesinde tüm organizmaların hayatta kalması gerçekleşir. Uygun ekosistemler yaratıldığı için çeşitli türler hayatta kalır. Elverişli ekosistem, her organizmanın beklendiği gibi gelişmesini ve çoğalmasını sağlar. Onları hayatta tutmaya yetecek kadar yiyecek alıyorlar. 

Ekolojik denge, organizmaların sürekli varoluşuna yol açtığı için de önemlidir. Belirli bir türün istismar edilmemesini veya aşırı kullanılmamasını sağlar. Örneğin, ormanların aşırı tahribatını önlemek için çiftçilik ve kaynak kullanımı gibi insan faaliyetleri kontrol edilir. Ormansızlaşma kuraklığa yol açar. Kuraklık, gıda üretimini azaltarak yetersiz gıdaya neden olur. Yetersiz yiyecek, açlığa yol açar ve daha sonra ölüm meydana gelir, dolayısıyla bazı türlerin varlığını azaltır.

Ayrıca ekolojik denge, organizmaların ve çevrenin istikrarını sağlar. Organizmaların çoğalması ve gelişmesi için elverişli bir ortam yaratır. Sel, kuraklıktan kaynaklanan açlık, her şeyi yok edebilecek fırtına gibi ekolojik dengesizliklerden ve avcıların aşırı avlanmasından uzak, istikrarlı bir ortamı geliştirir. Bu, istikrarlı bir ortamın yaratılmasını sağlamak için kolektif çabalar gerektirir. İnsan faaliyetleri çevresel istikrarı etkiler. Ağaç dikimi ve azalan ormansızlaşma oranı, istenmeyen iklim değişikliğini önler. Aşırı vahşi hayvanların sakinlerinin kontrolü, istenen popülasyon büyümesini sağlar. Bu nedenle, bir insan ekolojik dengenin yaratılmasına ve sürdürülmesine olumlu katkıda bulunabilir.

Özetle, ekolojik denge dünyanın varlığını beraberinde getirir. İnsanlar, bitkiler, hayvanlar ve diğer mikro canlı organizmalar gibi Dünya'nın sakinleri hayatta kalmaya devam ediyor. Bu türler çoğalmak ve gelişmek için elverişli ortamı elde eder. Dünya, tüm türler için yeterli besin üretiyor. Kuraklıktan kaynaklanan açlık tarih oluyor. Çünkü kuraklık hiçbir noktada yaşanmayacak. Ayrıca yeşil çevre korunur. Bu, dünyanın, içindeki tüm canlı organizmalara fayda sağlayan ve onları koruyan denge durumuna ulaştığı anlamına gelir.