Neden Eko Etikete İhtiyaç Var?

Bir üreticinin veya satıcının en iyi niyetine rağmen, bir ürünün daha çevreci olduğuna dair tüm iddialar anlamlı veya doğru olmayabilir. Bir ürünü daha çevreci yapan kriterler karmaşık ve bağımsızca denetlenmesi gereken şeylerdir. 

Neden Eko Etikete İhtiyaç Var?

Ürünler, toksik ve tehlikeli kimyasallara maruz kalma, hava kirliliği, su kirliliği, iklim değişikliği, stratosferik ozon incelmesi ve atık bertarafı dahil olmak üzere insan sağlığı ve çevre üzerinde çok çeşitli olumsuz etkilere sahip olabilir.

Aşağıdakiler aracılığıyla, bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca insan sağlığı ve çevresel etkilerini dikkate almak önemlidir:

  • Hammadde tedariki
  • İmalat
  • Ambalajlama
  • Ulaşım
  • Dağıtım
  • Perakendecilik
  • Ürünün kullanımı
  • Artık ihtiyaç duyulmadığında ürünün yönetimi - yeniden kullanım, onarım veya güvenli geri dönüştürme

Bunlar ve bunlara benzer nedenlerle, alışveriş yaparken, ürünleri çevreye saygılı bir şekilde kullanırken ve daha çevreci ürünler aramak istediğinizde, kolayca çevreci ürünler seçebilmek için eko etiket programlarına ihtiyacınız vardır.

Eko etiket programları, ürünleri çevreye saygılı şekilde kullanmak, enerji, su ve malzeme tasarrufu sağlamanın yanı sıra geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla ürünleri sorumlu bir şekilde elden çıkarmayı içerir.