Yeşil Bina Nedir?

Yeşil bina, tasarımında, yapımında veya işletiminde olumsuz etkileri azaltan veya ortadan kaldıran ve iklimimiz ve doğal çevremiz üzerinde olumlu etkiler yaratabilen bir binadır. Yeşil binalar, değerli doğal kaynakları korur ve yaşam kalitemizi iyileştirir.

Yeşil Bina Nedir?

Bir binayı 'yeşil' hale getirebilecek bir dizi özellik vardır. Bunlar şunları içerir: 

  • Enerji, su ve diğer kaynakların verimli kullanımı
  • Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kullanımı
  • Kirlilik ve atık azaltma önlemleri ve yeniden kullanım ve geri dönüşümün sağlanması
  • İyi iç ortam hava kalitesi
  • Toksik olmayan, etik ve sürdürülebilir malzeme kullanımı
  • Tasarım, inşaat ve işletimde çevrenin dikkate alınması
  • Tasarım, inşaat ve işletimde bina sakinlerinin yaşam kalitesinin dikkate alınması
  • Değişen ortama uyum sağlayan bir tasarım

Yukarıda listelenen özellikleri içermesi koşuluyla, herhangi bir bina, ister ev, ister ofis, okul, hastane, toplum merkezi veya başka herhangi bir yapı olsun, yeşil bir bina olabilir.

Bununla birlikte, tüm yeşil binaların aynı olmadığını ve olması gerekmediğini belirtmekte fayda var. Farklı ülke ve bölgeler, kendine özgü iklim koşulları, benzersiz kültürler ve gelenekler, çeşitli bina türleri ve yaşları veya geniş kapsamlı çevresel, ekonomik ve sosyal öncelikler gibi çeşitli özelliklere sahiptir - bunların tümü yeşil bina yaklaşımlarını şekillendirir.

İşte bu nedenle ECO LABEL, kendi pazarlarına en uygun yeşil binaları takip etmek için üye Yeşil Bina konseptini ve üye şirketlerini bireysel ülkelerde ve bölgelerde desteklemektedir.