ECO LABEL Nasıl Bir Programdır?

ECO LABEL, dünya çapında uygulanan gönüllü bir çevresel performans belgelendirme ve etiketleme yöntemidir. Çevre dostu eko etiketler veya ekolojik etiketler, belirli bir kategorideki ürün veya hizmetlerin, genel çevresel tercihlerini ekolojik döngüler çerçevesinde tanımlarlar. 

ECO LABEL Nasıl Bir Programdır?

Eko etiketler, üreticiler ve hizmet sağlayıcılar tarafından geliştirilen "yeşil", "çevre dostu" vb. sembollerin veya iddia beyanlarının aksine, çevre liderliği spesifikasyonlarını karşıladığı bağımsız olarak belirlenen belirli ürün veya hizmetlerle ilgili olarak akredite edilmiş, tarafsız bir kuruluş tarafından verilen sertfikasyonları temsil ederler.

Çevre etiketleri, tüketicileri satın aldıkları ürünlerin göreceli çevresel etkileri konusunda bilgilendirmek için tasarlanmıştır. Çevresel etiketleme, bir ürünü diğer benzer, ancak etiketsiz üründen daha az çevreye zararlı olarak tanımlayarak olumlu bir açıklama yapar.

ECO LABEL programının bir dizi kamu yararı da vardır. Bu faydalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

  • Ekonomik verimliliğin teşviki
  • Tüketici bilgi maliyetlerinin azaltılması
  • Rekabetçi bir ticaret ortamında ürünlerin doğrulanması
  • Çevre bilincinin artması
  • Tüketim etkilerinin azaltılması
  • Temel çevre stratejilerinin iyileştirilmesi

Bir çevresel etiketleme planı, çevrenin kalitesini iyileştirme ve kaynakların sürdürülebilir yönetimini teşvik etme potansiyeline sahiptir. Karmaşık ürün bilimi dünyasında ve genellikle belirsiz veya anlaşılması zor çevresel iddialarda, ECO LABEL gibi güçlü eko etiketler, daha iyi çevre ürünleri satın alma seçeneği için kesin ve basit bir kılavuz sunar. ECO LABEL, tüm dünyada tanınan, geçerli akreditasyonlara sahip en saygın ekolojik etiketlerden biridir.