ECO LABEL Nedir?

ECO LABEL yada eko etiket, tüketicilerin ve kurumsal alıcıların belirli çevresel performans kriterlerini karşılayan ve bu nedenle "çevresel olarak tercih edilebilir" olarak kabul edilen ürünleri hızlı ve kolay bir şekilde tanımlamalarına yardımcı olabilecek ürün ambalajına veya e-kataloglara yerleştirilen işaretlerdir. 

ECO LABEL Nedir?

Eko Etiketleme, dünya çapında uygulanan gönüllü bir çevresel performans sertifikasyonu ve etiketleme yöntemidir. Ekolojik etiket, belirli bir kategori içinde çevresel olarak tercih edilebilir olduğu kanıtlanmış ürünleri veya hizmetleri tanımlar.

Eko etiketler, devlet kurumları, kar amacı gütmeyen çevre koruma kuruluşları veya özel sektör kuruluşları tarafından sahip olunabilir veya yönetilebilir.

Eko etiketler tek özellikli olabilir, yani bir ürünün / hizmetin tek bir yaşam döngüsü aşamasına (yani kullanım aşaması) veya tek bir çevre sorununa (yani VOC emisyonları) odaklanırlar. Aynı zamanda çok özellikli olabilirler, yani bir ürünün / hizmetin tüm yaşam döngüsüne (üretim, kullanım, bakım, bertaraf) odaklanırlar ve birçok farklı çevresel sorunu (yani enerji kullanımı, kimyasal kullanımı, geri dönüşüm ve daha fazlası) ele alırlar.

Eko etiketleme, tüketicileri tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye ve gelecek yüzyıla sürdürülebilir kalkınma çabasında kaynakları ve enerjiyi daha akıllıca kullanmaya teşvik etmenin bir yolu olarak tüm dünyada kullanılmaktadır.