ECO LABEL Sertifika Süreçleri

Eko etiketler, tüketicileri daha çevre dostu ürünler seçmeye teşvik etmek amacıyla kullandığımız günlük ürünlerin niteliklerine işaret etmektedir.

ECO LABEL Sertifika Süreçleri

Üreticilerin karşılaması gereken bir sürdürülebilirlik standardı belirleyerek alışveriş yaparken genel enerji tüketimini ve diğer ekolojik etkileri azaltmamıza yardımcı olma eğilimindedirler. Standartların bu şekilde doğrulanmasını genellikle Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından sağlanan en yüksek sertifikasyon formuna sahip bir sertifikasyon süreci izler.

Sertifikasyon süreci, bir şirketin işlevinin bir standarda uygun olduğunu ve ürünlerini tedarik zinciri aracılığıyla sertifikalı olarak satma hakkına sahip olduğunu kanıtlamasına yardımcı olacak ve bu da genellikle tüketiciye dönük bir eko etiketiyle sonuçlanacaktır. Tüketici bilincinin daha yüksek bir seviyeye ulaştığı, yani insanların satın aldıkları / tükettikleri ürünlerin çevresel özelliklerini bilmek istediği düşünüldüğünden, son yıllarda eko-etiketleme programlarında belirgin bir artış olmuştur. 

ECO LABEL belgesini almak ve ürünlerin üzerinde ECO LABEL etiketini kullanmak için ilk adım başvuru olmaktadır. Öncesinde firmanın ilgili ürün grubuna uygun sertifikasyon gerekliliklerini karşladığından emin olması gerekmektedir. Hazırlıklarını tamamlayan üretici firmalar kuruluşumuza başvurarak belgelendirme talep edebilirler.

Daha sonra başvuruyu takiben kuruluşumuz ile üretici firma arasında bir sözleşme imzalanmakta ve denetim süreci başlatılmaktadır. Sonrasında ön inceleme yapılır. Ön inceleme sonrasında firmaya denetim ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte üretici firmanın, ECO LABEL kriterlerine ne kadar uyum sağladığı ve üretim faaliyetlerini standart gereksinimlerine ne ölçüde uygun gerçekleştiriiği yerinde değerlendirilmektedir.

Sertifikasyon sürecinin en son basamağı belgenin düzenlenmesidir. Firmanın denetimlerden başarı ile geçmesi durumunda son adım ECO LABEL sertifikasının düzenlenmesi ve firmaya, ürünleri üzerinde ECO LABEL etiketini kullanma izni verilmesidir.