ECO LABEL Temel Nitelikleri Nelerdir?

Eco Label, tüketici güvenini ve güvenini kazanarak, sosyal ve çevresel olarak daha iyi performans gösteren ürünlerin satışlarını artırmaya yardımcı olur. Bu şekilde, tüketicilerin, perakendecilerin, üreticilerin ve üreticilerin olumlu eylemlerini etkileyerek veya onaylayarak daha sürdürülebilir üretim ve tüketime yönelik talep ve arzın yönlendirilmesine yardımcı olabilir.

ECO LABEL Temel Nitelikleri Nelerdir?

Sonuçta bu, sosyal normların ve belirli ürünlerin beklentilerinin değişmesine yol açabilir. Bunun güzel bir örneği boyalarda görülebilir. Boya dumanlarına uçucu organik bileşikler (VOC'ler) neden olur. VOC'lerin insan sağlığı ve refahının yanı sıra çevre üzerinde olumsuz etkileri vardır ve örneğin hava kirliliğine, astıma ve baş ağrısına neden olur. 

Daha az toksik, düşük VOC boyalar için artan kamu ve işletme talebi, üretim ve üretimde değişikliklere neden olmuştur. Artık, Eco Label tarafından onaylananlar gibi düşük VOC boyaları yaygın olarak bulunmakta ve ticari ve evsel bina projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Buda ekolojik bilinç oluşturmada Eco Label 'ın etkisini gösteren örneklerden biridir.

Bir eko etikette aranacak temel nitelikler şunlardır:

  • Bağımsızlık ve tarafsızlık
  • Standartlarında şeffaflık ve tutarlılık
  • Üçüncü şahıs akreditasyon ve doğrulama süreçleri (doğrulama ve lisanslama kurumlarının da birbirinden bağımsız olduğu durumlarda)

Sağlamlık, güvenilirlik ve tarafsızlık, tedarikçilerin ve tüketicilerin onlara güvenebilmesi için iyi eko etiketlerin itibarını oluşturan şeydir. Eco Label güvenilir bir eko etikette olması gereken nitelikleri sağlamak için tüm ekibiyle birlikte son derece titiz çalışmalar yürütmektedir.