ECO LABEL Ürün Testleri

Eco Label programına başvuran ürünlerin içerikleri ve üretim prosesleri bağımsız laboratuvarlar tarafından belli kriterler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Potansiyel başvuru sahiplerine hangi test sonuçlarının sağlanması gerektiği ve testlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi verilir. İlgili ürünlere bu direktifler neticesinde çeşitli testler uygulanır.

ECO LABEL Ürün Testleri

Eco Label programındaki ürünler için test söz konusu olduğunda en önemli konulardan biri, testi yapacak laboratuvarın tercihen ISO 17025 standardına sahip, GLP kriterlerine göre hizmet veren, akreditasyonları geçerli bir kuruluş olmasıdır. Eco Label programının kendi bünyesindeki laboratuvarı tüm bu kriterlere sahiptir ve konusunda uzman bir kadroyla çalışır. 

Eco Label için uygun ürünlerden, öncelikli olarak, tehlikeli maddelerin kullanımına ilişkin katı sınırlamalara uyum, yüksek biyolojik bozunabilirlik standartlarına uyum, su ortamı üzerinde daha düşük bir etki, sınırlı ambalaj atığı vb. normlara uygunluk beklenir.

Deterjanlar, temizleyiciler, ev bakım vb. ürünleri biyolojik olarak parçalanabilirlik, ekotoksikoloji ve performans testlerinin yanı sıra tüketici paneli testleri yaparak nitelendirmek gerekir. Bu gibi ürünleri nitelendirirken; Deterjanlarla ilgili Yönetmelik (EC) 648/2004 (ve değişiklikler), (EC) 1907/2006 REACH, Biyositlerle ilgili Yönetmelik (AB) 528/2012, (EC) 1272/2008 CLP, Çamaşır deterjanları için AISE protokolü vb. gibi regülasyonlara göre testler uygulanır.

ECO LABEL kriterlerine ve çeşitli regülasyonların belirlediği standartlara göre testlerden başarılı sonuçlar alan ürünler ECO LABEL sertifikasına hak kazanarak ürünlerinde ECO LABEL logolarını kullanabilirler.