Τι είναι το ECO LABEL;

Το ECO LABEL ή το οικολογικό σήμα είναι πινακίδες που τοποθετούνται στη συσκευασία προϊόντων ή στους ηλεκτρονικούς καταλόγους που μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές και τους εταιρικούς αγοραστές να εντοπίσουν γρήγορα και εύκολα προϊόντα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια περιβαλλοντικής απόδοσης και επομένως θεωρούνται "περιβαλλοντικά προτιμώμενα" 

Τι είναι το ECO LABEL;

Η Eco Labeling είναι μια εθελοντική μέθοδος πιστοποίησης περιβαλλοντικής απόδοσης και επισήμανσης που εφαρμόζεται παγκοσμίως. Η οικολογική ετικέτα προσδιορίζει προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν αποδειχθεί ότι είναι περιβαλλοντικά προτιμότερα σε μια δεδομένη κατηγορία.

Οι οικολογικές ετικέτες μπορούν να ανήκουν ή να διαχειρίζονται κυβερνητικοί φορείς, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί προστασίας του περιβάλλοντος ή οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα.

Τα οικολογικά σήματα μπορούν να είναι μεμονωμένα χαρακτηριστικά, που σημαίνει ότι επικεντρώνονται σε ένα μόνο στάδιο κύκλου ζωής (π.χ. φάση χρήσης) ενός προϊόντος / υπηρεσίας ή σε ένα μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα (δηλ. Εκπομπές VOC). Μπορούν επίσης να είναι πολυ-ειδικά, που σημαίνει ότι επικεντρώνονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος / υπηρεσίας (παραγωγή, χρήση, συντήρηση, διάθεση) και αντιμετωπίζουν πολλά διαφορετικά περιβαλλοντικά ζητήματα (π.χ. χρήση ενέργειας, χημική χρήση, ανακύκλωση και άλλα).

Η οικολογική σήμανση χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο ως ένας τρόπος για να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να αλλάξουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες και να χρησιμοποιήσουν τους πόρους και την ενέργεια με σύνεση σε μια προσπάθεια αειφόρου ανάπτυξης για τον επόμενο αιώνα.