ECO LABEL Kurumsal

Bugün eko etiketler, gıda, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışında çok sayıda ürün veya hizmet için verilmektedir. Geçmişi çok eskiye dayanmasa da hem eko etiket programlarının sayısı hem de kapsadıkları ürün sayısı büyük bir hızla artmıştır. Ürün yelpazesi genişlemeye devam etmektedir.

Eko etiketler, yetkili kuruluşlar tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde verilmektedir ve kuruluşumuz, bu hizmetlerde tamamen bağımsız ve tarafsız kalmaktadır. ECO LABEL programı, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 14024 standardı gereksinimlerine göre oluşturulmuştur ve kuruluşumuz uluslararası bir akreditasyon kuruluşu olan ECO Label Enstitüsü’nden (ECOLABEL Ecological Certification Institute) akredite olarak bu hizmetleri sunmaktadır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır.

ECO LABEL çevre etiket programı da esas itibariyle iki temel ilkeye dayanmaktadır: insanların satınalma kararlarında yönlendirici olmak ve ürün ve hizmetlerin, tüm yaşam döngüsü bazında çevreye zarar vermediğini kanıtlamak.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.